Velkommen til Foreldreportalen i Nordre Land kommune!

Logg inn med ID-porten for å gjøre følgende:
- Søke om barnehage-/SFO-plass
- Endre søknad
- Svare på tilbud
- Endre type plass
- Søke om permisjon fra barnehageplassen
- Si opp plass
- Bytte SFO/barnehage
- Endre kontaktopplysninger

Har du ikke gyldig norsk fødselsnummer, ta kontakt med Nordre Land kommune.