Velkommen til SFO- og barnehageportalen i Nordre Land kommune!

Her kan du søke om barnehage- og SFO-plass og svare på tilbud.

Ny søknad
For å legge inn ny søknad om plass velger du Søk Barnehageplass her eller Søk SFO-plass her i menyen over. Du trenger ikke logge inn. Det samme gjelder ved søknad om overflytting til en annen barnehage eller SFO.

Innlogging
Første gang du registrerer en søknad vil du bli registrert i personregisteret, og du kan umiddelbart etter at søknaden er sendt logge deg inn via ID-porten. Innlogging benyttes også for å se og svare på tilbud som mottas. Når du er innlogget, vil du kunne følge saksgangen til søknaden.

Endre søknad
For å endre en søknad må du være innlogget.

Endre type plass
For å søke om å endre en eksisterende plass må du være innlogget.

Si opp plass
For å si opp plassen må du være innlogget. Oppsigelsen vil bli behandlet og du vil motta beskjed om siste dag for bruk og betaling for plassen, avhengig av oppsigelsestid.

Svare på tilbud om plass
For å svare på tilbud om plass må du være innlogget. Dersom svarfristen ikke overholdes bortfaller tilbudet om plass.